ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Δ.Ε. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΑΚΥΡΗ, ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΩ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης που βρίσκεται σε υπερημερία

σχετικά με την αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζομένου (όταν, δηλαδή, δεν επιτρέπει στον εργαζόμενο να δουλέψει χωρίς να τον έχει προηγουμένως απολύσει ή εφόσον η καταγγελία της σύμβασης εργασίας δεν ήταν νόμιμη και νομότυπη), έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε αυτόν το μηνιαίο μισθό και οποιεσδήποτε πρόσθετες αποδοχές κατέβαλε σε αυτόν σταθερά και μόνιμα κατά τον χρόνο της εργασίας του. Προϋπόθεση είναι ότι οι πρόσθετες παροχές αποτελούν μέρος του μισθού. Στο συμβατικό μισθό περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες παροχές του εργοδότη προς τον εργαζόμενο που παρέχονται πέρα από αυτές που επιβάλλει ο νόμος ή άλλη κανονιστική διάταξη.