ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΩ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΧΩ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ;

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ
September 11, 2018
AΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η αμοιβή των εργαζομένων εξαρτάται πάντα

από τη χρονική διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής τους. Κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για μείωση του ωραρίου απασχόλησης και ανάλογη μείωση αποδοχών είναι έγκυρη, εφόσον καταρτίζεται εγγράφως. Στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί μονομερώς, δηλαδή χωρίς ειδική συμφωνία με τον εργαζόμενο, στη μείωση του ωραρίου και των αποδοχών προκαλώντας οικονομική ή ηθική βλάβη στον μισθωτό, γίνεται λόγος για μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας του. Τότε  ο εργαζόμενος μπορεί, είτε να θεωρήσει την μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία και να αξιώσει ό,τι ο νόμος ορίζει, είτε να αποκρούσει την μεταβολή και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του όπως προηγουμένως καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τον εργοδότη υπερήμερο, αν αρνηθεί τις υπηρεσίες του.