ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
September 11, 2018
Share

Εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται θέματα

που αφορούν στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με στόχο την ακριβέστερη αποτύπωση του προσωπικού του δημοσίου. Μεταξύ των ρυθμίσεων, ξεχωρίζει η υποχρέωση διαγραφής από το Μητρώο μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014 όλων των απασχολούμενων των οποίων απορρίφθηκαν οι αγωγές, ακόμη και αν άσκησαν ένδικό μέσο ή παραιτήθηκαν από ασκηθέν ένδικο μέσο που διατηρούσε την εργασιακή σχέση, ανεξάρτητα από το καθεστώς με το οποίο οι απασχολούμενοι ήταν καταχωρισμένοι στο Μητρώο (π.χ. ως Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ.).

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο της εγκυκλίου μπορείτε να διαβάσετε εδώ την σχετική ανακοίνωση.