ΠΟΤΕ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ;

Ο ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΤΟ NEWS.GR ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑ 9.84 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΤΟ NEWS.GR ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑ 9.84 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η χορήγηση επιδόματος γάμου

και εντεύθεν η υποχρέωση του εργοδότη προς καταβολή αντίστοιχων αποδοχών, στον απασχολούμενο μισθωτό του προϋποθέτει ότι αυτός δήλωσε – γνωστοποίησε τούτο στον εργοδότη του και γνωρίζει ο τελευταίος το σχετικό ληξιαρχικό γεγονός. Συνεπώς δεν ενέχεται ο εργοδότης στην πληρωμή του εν λόγω  επιδόματος γάμου για χρονικό διάστημα προγενέστερο της γνωστοποιήσεως σε αυτόν της σχετικής οικογενειακής κατάστασης του μισθωτού.