ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡOΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ;

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση

των όρων εργασίας από τον εργοδότη, η οποία γίνεται καθ’ αθέτηση της εργασιακής σύμβασης, ανεξάρτητα αν είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο. Ο εργοδότης που διατηρεί περισσότερα καταστήματα σε διάφορους τόπους, έχει το δικαίωμα να μεταθέσει το μισθωτό σε κατάστημα που βρίσκεται σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τα συμφέροντα αυτού και συγκεκριμένα τις ατομικές και οικογενειακές του ανάγκες και υποχρεώσεις καθώς και τη δυνατότητα μετακίνησης νεότερου υπαλλήλου, ο οποίος προτιμάται για τη μετάθεση.

Έτσι, καταχρηστική μπορεί να θεωρηθεί η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη για μεταβολή του τόπου εργασίας του μισθωτού, κατ’ επέκταση άκυρη μπορεί να θεωρηθεί η μετακίνηση του εργαζομένου, όταν κατά τη λήψη της απόφασης για τη μετακίνηση αυτού, ο εργοδότης αδιαφόρησε για την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση του μισθωτού και μολονότι θα μπορούσε να μετακινήσει άλλους μισθωτούς, επέλεξε το συγκεκριμένο εργαζόμενο κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.