Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ 800 ΕΥΡΩ: ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 800€
April 5, 2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 800 ΕΥΡΩ | ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ: ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
April 6, 2020
Share

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν πάντα μια προκαθορισμένη διάρκεια έναρξης και λήξης.

Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να λυθεί πρόωρα μόνο με τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, που θα πρέπει να συντρέχει, είτε στο πρόσωπο του εργοδότη είτε του εργαζομένου, όπως επισημαίνει στο «Mononews» ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Η περίπτωση κλεισίματος των  επιχειρήσεων λόγω του κορονοίου κατ’ αρχήν δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του σπουδαίου λόγου για την πρόωρη λύση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα πρέπει όμως να διακρίνουμε:

α) Επιχειρήσεις που έκλεισαν με διαταγή του κράτους.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που η διάρκειά τους συνεχίζονταν και μετά την ημερομηνία αναστολής των επιχειρήσεων, εκ του νόμου πλέον, αναστέλλονται στην εξέλιξή τους αυτόματα και οι εργαζόμενοι δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Αν ο εργοδότης είχε προβεί στην πρόωρη λύση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, πιθανολογώντας το κλείσιμο της επιχείρησης, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του σπουδαίου λόγου κι ως εκ τούτου οφείλει τα ημερομίσθια μέχρι και την ημερομηνία υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Πληττόμενες Επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ

Σε αυτή την κατηγορία, προϋπόθεση εφαρμογής των ανωτέρω είναι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου να έχουν διάρκεια μετά τις 21-03-2020. Έτσι λοιπόν,  αν συμβαίνει αυτό, ο εργοδότης δύναται να αναστείλει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τότε, οι εργαζόμενοι δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ και η σύμβασή τους θα συνεχιστεί μετά την άρση της αναστολής, για τον υπολειπόμενο χρόνο. Αν ο εργοδότης δεν επιλέξει αυτή τη λύση είναι προφανές, ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει τους μισθούς στον εργαζόμενο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εργασία. Σημειώνουμε, ότι και στις συμβάσεις αυτές, είτε που θα ανασταλούν είτε που θα συνεχιστούν επιτρέπεται το σύστημα της τηλεργασίας.

γ) Ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων είναι εκείνοι που απασχολούνταν σε πληττόμενη ή προσωρινώς ανασταλείσα επιχείρηση και μολονότι η σύμβαση ορισμένου χρόνου τους έληγε σε ύστερο χρονικό διάστημα από τις 21-03-2020, είτε παραιτήθηκαν , είτε ο εργοδότης έλυσε πρόωρα τη σύμβασή τους για σπουδαίο λόγο κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2020 έως 20-03-2020. Οι εργαζόμενοι αυτής της περίπτωσης είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης των 800 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι άνω εργαζόμενοι.


ΠΗΓΗ: mononews.gr