ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ. ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
Share

Όταν ο εργοδότης αποστέλλει τον εργαζόμενο σε επαγγελματικό ταξίδι,

δηλ. να εργαστεί εκτός έδρας, πρέπει να του καλύψει τα εξής έξοδα: Πρώτον, οδοιπορικά έξοδα (π.χ αεροπορικά εισιτήρια.) Δεύτερον, να πληρώσει αποζημίωση για κάθε ημέρα που διαρκεί το ταξίδι. Η αποζημίωση είναι ίση με το ημερομίσθιο. Αν, όμως, ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό, τότε η αποζημίωση ισούται με το 1/25 του μισθού. Εάν δεν πάρει τα χρήματά του, μπορεί να κάνει αγωγή όπου θα αναφέρει με σαφήνεια τη διάρκεια του ταξιδιού για να υπολογισθεί το ποσό της αποζημίωσής του. Εάν ισχυριστεί ότι τις μέρες που ήταν σε επαγγελματικό ταξίδι παράλληλα εργαζόταν στην εντός έδρας δουλειά του, τότε η αγωγή δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα πάρει τα χρήματά του.