ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΣΥΝΕΧΩΣ;

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
Share

Γενικότερα η νομοθεσία προβλέπει ότι ο εργοδότης δικαιούται να χορηγεί οικειοθελώς στους εργαζομένους

παροχές επιπλέον του μισθού τους. Όταν τις καταβάλλει για μακροχρόνιο διάστημα, τότε συνιστούν επιχειρησιακή συνήθεια που διαμορφώνεται μεταξύ του εργοδότη και των εργαζομένων. Εάν ο εργοδότης διακόψει την καταβολή των παροχών αυτών, δεν θεμελιώνεται αξίωση του εργαζομένου προς διεκδίκησή τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν ο εργοδότης έχει επιφυλάξει για αυτόν το δικαίωμα ανακλήσεως των χορηγουμένων οικειοθελών παροχών, δεν μπορεί να δημιουργηθεί συμβατική δέσμευση για συνέχιση καταβολής αυτών. Επομένως, τυχόν διακοπή στο μέλλον κάθε οικειοθελούς παροχής από τον εργοδότη είναι σύμφωνη με το νόμο και καμία δέσμευσή του δεν υπάρχει έναντι των εργαζομένων.