ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΜΑΚΡΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ;

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
Share

Σοβαρή ασθένεια του εργαζόμενου δικαιολογεί την πέρα του τριμήνου απουσία του από την εργασία του.

Η μακρά απουσία του εργαζομένου δεν μπορεί να θεωρηθεί σιωπηρή δήλωση βούλησης για τη λύση της σύμβασης εργασίας όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Η αιτία της απουσίας είναι ένα ιατρικά βεβαιωμένο πρόβλημα υγείας.

2. Η ασθένεια είναι σοβαρή.

3. Η διάρκεια απουσίας για αποθεραπεία δεν αμφισβητείται από τον εργοδότη.

4. Η έλλειψη υπαιτιότητας του εργαζομένου ως προς τον τραυματισμό του.

5. Η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη από τον ασθενή εργαζόμενο.

Συνεπώς, εάν ο εργοδότης, τηρουμένων των παραπάνω, προβεί σε απόλυση του εργαζομένου τότε είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.