ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΓΙΝΕΤΑΙ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ωστόσο ο τρόπος που ασκεί το δικαίωμά του αυτό δεν πρέπει να είναι αντίθετος με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος λείπει από την εργασία του με αναρρωτική άδεια είναι νόμιμη. Μόνον ο λόγος ότι η καταγγελία της σύμβασης έγινε κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί η απόλυση ως καταχρηστική. Επομένως σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία δεν απαγορεύεται στον εργοδότη να απολύσει το μισθωτό κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας.