Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΙΣΩ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ;

ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΑΝΑΛΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης μπορεί να συμφωνήσει με το μισθωτό να του καταβάλλει τα έξοδα για την λήψη πτυχίου

με σκοπό να απασχοληθεί αμέσως μετά στην επιχείρησή του. Η λήψη του πτυχίου ισοδυναμεί με την απόκτηση προσόντων που είναι απαραίτητα για τη θέση εργασίας στην οποία θα απασχοληθεί ο μισθωτός. Μετά τη λήψη του πτυχίου και τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, ο μισθωτός εάν το επιθυμεί μπορεί να αποχωρήσει από την εργασία, ακόμα κι αν έχει παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα από τη σύναψη. Σε αυτήν την περίπτωση ο εργοδότης δεν δικαιούται να αναζητήσει τα χρήματα που κατέβαλλε για την επιμόρφωση του μισθωτού με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 ΑΚ). Η δαπάνη επιμόρφωσης του μισθωτού δεν συνιστά «αιτία» κατά την έννοια του (904 ΑΚ) παράνομη ή ανήθικη ούτε υποχρέωση προς παροχή της.