ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ;

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;
September 11, 2018
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το νόμο, οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται

για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά 1 ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά 2 ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε 1 ώρα για 6 επιπλέον μήνες. Η επιλογή του χρόνου απουσίας ανήκει στην εργαζόμενη η οποία έχει την ευχέρεια να διαλέξει βραδεία προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση. Όμως δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί όποτε θέλει μία από αυτές, δηλαδή άλλοτε να προσέρχεται αργότερα στην εργασία της και άλλοτε να αποχωρεί νωρίτερα.