ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ;

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟ 27.05.2014
September 11, 2018
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζομένης από τον εργοδότη της,

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, εκτός κι αν υπάρχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την απόλυση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος η ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης εργασίας της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη. Ωστόσο η απόλυση της εργαζομένης απαγορεύεται όχι μόνο πριν αλλά και μετά τον τοκετό, για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Στην περίπτωση της απόλυσης με προειδοποίηση, ο νόμος ορίζει ότι η απόλυση θεωρείται ότι γίνεται κατά την ημερομηνία της προειδοποίησης. Επομένως, προστατεύεται η εργαζόμενη (τεκούσα) όταν κατά την ημερομηνία της προειδοποίησης δεν έχει παρέλθει ο χρόνος προστασίας των 18 μηνών.