Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ;

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ;
September 11, 2018
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ;
September 11, 2018
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση που ο μισθωτός απουσιάσει από τη εργασία του

για λόγους όπως η ασθένεια βραχείας διαρκείας, η λοχεία και η στράτευση η αποχή του είναι δικαιολογημένη. Όταν όμως απουσιάσει για διαφορετικό από τους προαναφερθέντες λόγους, τότε το Δικαστήριο καλείται να κρίνει αν η απουσία του μισθωτού συνιστά σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το Δικαστήριο για να κρίνει οφείλει να εκτιμήσει γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, την αιτία και τη χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και την υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του μισθωτού. Η εκτίμησή του αυτή θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.