ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ;

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το Νόμο 4210/2013, ο δημόσιος υπάλληλος που έγινε πατέρας

δικαιούται άδεια πατρότητας διάρκειας 9 μηνών όταν η σύζυγός του εργάζεται με μερική απασχόληση ή με διακεκομμένες συμβάσεις. Διαφορετική ρύθμιση προβλέπεται από το Νόμο αυτό όταν η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα.  Σε αυτήν την περίπτωση ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου ή συνεχόμενης μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.