ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αφότου παραληφθεί από το μισθωτό,

δεν επιτρέπεται να ανακληθεί από τον εργοδότη. Γιατί ο μισθωτός αποκτά πλέον δικαιώματα από αυτή και η ανάκλησή της δεν έχει νομική σημασία. Δηλαδή χωρίς τη συναίνεση του μισθωτού η ανάκληση δεν μπορεί να ανατρέψει τα έννομα αποτελέσματα που προήλθαν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Μόνο σε περίπτωση που συγκατατίθεται ο απολυόμενος μισθωτός, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς, είναι επιτρεπτή η ανάκληση, οπότε κατά την ορθότερη άποψη συνεχίζεται η καταγγελθείσα σύμβαση, αφού με την ανάκληση αίρεται αναδρομικά η δήλωση της καταγγελίας και θεωρείται ότι ουδέποτε υπήρξε πρόθεση λύσης της ήδη λειτουργούσας εργασιακής σχέσης. Η δε ανάκληση επέχει θέση σιωπηρής ανανέωσης. Πάντως θεωρείται ισχυρή η ανάκληση, αν περιέλθει στο μισθωτό πριν ή συγχρόνως με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.