Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΩΡΑ-ΤΕΤΡΑΩΡΑ
November 24, 2019
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ;
November 24, 2019
Share

Όταν ο εργοδότης δεν πληρώνει υπερωρίες, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα

να ασκήσει αγωγή με την οποία να ζητά την ικανοποίηση των αξιώσεών του από υπερωριακή απασχόληση. 

Για να είναι ορισμένη η αγωγή πρέπει να αναφέρονται σε αυτή:

  • η εργασιακή σχέση και οι όροι αυτής
  • η διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης, αν πρόκειται για υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου, άλλως κατά εβδομάδα, από την οποία θα συνάγονται οι ώρες εργασίας και συνακόλουθα οι υπερωρίες, ενώ είναι δυνατόν να προσδιορίζονται κατά μέσο όρο την εβδομάδα ή το μήνα.
  • οι νόμιμες ή καταβαλλόμενες αποδοχές βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το ωρομίσθιο.
  • σαφής έκθεση των γεγονότων που απαιτούνται για τη νομική θεμελίωσή της (η έλλειψη δε ή ανεπαρκής ή ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα αυτά, καθιστά την αγωγή αόριστη).