Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
July 13, 2022
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
July 15, 2022
ΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
July 13, 2022
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
July 15, 2022
Share

Όταν ο εργοδότης δεν πληρώνει υπερωρίες, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα

να ασκήσει αγωγή με την οποία να ζητά την ικανοποίηση των αξιώσεών του από υπερωριακή απασχόληση. 

Για να είναι ορισμένη η αγωγή πρέπει να αναφέρονται σε αυτή:

  • η εργασιακή σχέση και οι όροι αυτής
  • η διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης, αν πρόκειται για υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου, άλλως κατά εβδομάδα, από την οποία θα συνάγονται οι ώρες εργασίας και συνακόλουθα οι υπερωρίες, ενώ είναι δυνατόν να προσδιορίζονται κατά μέσο όρο την εβδομάδα ή το μήνα.
  • οι νόμιμες ή καταβαλλόμενες αποδοχές βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το ωρομίσθιο.
  • σαφής έκθεση των γεγονότων που απαιτούνται για τη νομική θεμελίωσή της (η έλλειψη δε ή ανεπαρκής ή ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα αυτά, καθιστά την αγωγή αόριστη).

Δικηγόρος Εργατολόγος