ΑΠΟΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Για να είναι έγκυρη η απόλυση υπαλλήλων που συνδέονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

πρέπει απαραίτητα να τηρηθούν οι εξής διατυπώσεις :

– Έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας

– Καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης

– Να έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για το Ι.Κ.Α. μισθολόγια (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) ή να έχει ασφαλισθεί ο απολυόμενος.

Η μη τήρηση έστω και μιας από τις ανωτέρω διατυπώσεις, έχει σαν αποτέλεσμα να θεωρείται άκυρη η γενόμενη απόλυση, η δε σύμβαση εργασίας εξακολουθεί να παράγει τις έννομες συνέπειές της. Επομένως, εάν ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού, καθίσταται υπερήμερος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 349-350 του Αστικού Κώδικα και υποχρεούται ακολούθως στην πληρωμή των αποδοχών του από την ημέρα της άκυρης απόλυσης:

– μέχρι νέας τυχόν έγκυρης καταγγελίας ή οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού ή

– μέχρι της ημέρας κατά την οποία ο εργοδότης θα αποδεχθεί εκ νέου τις υπηρεσίες του απολυθέντος μισθωτού.