ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
April 21, 2020
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
April 21, 2020
Share

Με τη συμπλήρωση ήδη ενός μήνα από την λήψη και θέση σε εφαρμογή των πρώτων μέτρων κατά της πανδημίας,

ο Συνήγορος του Πολίτη παρουσιάζει με τον παρόντα οδηγό μια συνοπτική καταγραφή των βασικότερων εκ των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας που αφορούν την κοινωνική προστασία, ιδίως στους τομείς αιχμής της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Αναλυτικά καταγράφονται τα μέτρα για την κοινωνική ασφάλιση, τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους και τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα μέτρα ΟΑΕΔ.

ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ