ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, είναι άκυρη η παραίτηση του εργαζομένου

από την αξίωσή του να λάβει την αποζημίωση απόλυσης που του οφείλει ο εργοδότης, άσχετα εάν η παραίτηση έγινε κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή μετά την καταγγελία αυτής. Περαιτέρω και η είσπραξη από το μισθωτό της αποζημίωσης απόλυσης, έστω και αν έγινε χωρίς επιφύλαξη, θεωρείται ότι δεν αποτελεί παραίτηση από τυχόν αξίωσή του να λάβει μεγαλύτερη αποζημίωση.