Σε εργατικό ατύχημα μπορώ να ζητήσω αποζημίωση για ηθική βλάβη;

Οι πιο συχνές άδειες στην εργασία
November 6, 2022
Παράνομη όχι όμως καταχρηστική η απεργία στο Μετρό, Τραμ
November 8, 2022
Οι πιο συχνές άδειες στην εργασία
November 6, 2022
Παράνομη όχι όμως καταχρηστική η απεργία στο Μετρό, Τραμ
November 8, 2022
Share

Χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη

(η τελευταία δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση θανάτου) μπορείς να ζητήσεις, μόνο αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή εφόσον δεν είχε τηρηθεί ο νόμος για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων. 

Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης των όρων ασφαλείας, δεν απαιτείται δόλος, αλλά αρκεί και απλή αμέλεια του εργοδότη σου να μη συμμορφωθεί προς τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Για τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης που θα σου δοθεί για ηθική βλάβη, το δικαστήριο θα λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες.

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι οι συνθήκες του ατυχήματος, η έκταση της σωματικής βλάβης που υπέστης και οι συνέπειες που σου προκάλεσε, η οικονομική κατάσταση του εργοδότη σου, αλλά και ενδεχόμενη δική σου αμέλεια τη στιγμή του ατυχήματος.

Δικηγόρος Εργατολόγος