ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ;
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ;
September 11, 2018
Share

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αντίθετη συμφωνία ή παραίτηση του μισθωτού

από αυτές τις αξιώσεις, έστω και αν ακόμη αυτή γίνει εκ των υστέρων. Είναι όμως έγκυρη η συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και μισθωτού με την οποία συμφωνείται ότι θα καταβάλλεται ορισμένο χρηματικό ποσό έναντι υπερωριών, πέραν νοείται από το μισθό, το οποίο δεν θα παραμένει στον μισθωτό (θα επιστρέφεται), εάν δεν πραγματοποιηθούν υπερωρίες. Δηλαδή είναι δυνατή η προκαταβολή ενός ποσού για συγκεκριμένη υπερωριακή απασχόληση που θα πραγματοποιηθεί.