ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;

ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝEΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
November 26, 2019
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
November 26, 2019
Share

Συναφείς είναι εργασίες που είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η κύρια εργασία

από τον εργαζόμενο (π.χ προπαρασκευαστικές εργασίες) και για αυτές δεν υφίσταται αξίωση για πρόσθετη αμοιβή γιατί δεν είναι διαφορετική εργασία από τη συμφωνηθείσα.

Πρόσθετες εργασίες είναι αυτές που ξεφεύγουν από την εργασία της κύριας απασχόλησης.

Ο μισθωτός δεν έχει υποχρέωση να εκτελέσει τη διαφορετική εργασία.

Στην πρόσθετη εργασία, εξεταζόμενη κατά περίπτωση, οφείλεται αμοιβή.