ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
May 5, 2020
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;
May 6, 2020
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
May 5, 2020
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;
May 6, 2020
Share

Ο εργοδότης έχει μεν υποχρέωση να διασφαλίσει τη μη εξάπλωση του COVID-19 στο χώρο της εργασίας,

αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να προβαίνει σε εξέταση της υγείας των εργαζομένων π.χ. θερμομέτρηση, υποβολή ερωτήσεων κλπ.

Η συλλογή τέτοιου είδους πληροφοριών πρέπει να γίνεται μόνο από τον ιατρό εργασίας ή από άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό.

Δείτε την τοποθέτηση του Δρ Νομικής – Δικηγόρου Πέτρου Τσαντίλα στο video που ακολουθεί: