ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ!
May 4, 2020
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
May 5, 2020
Share

Κρίσιμες αλλαγές και διευκρινίσεις επέρχονται στο μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μετά την δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Όπως επισημαίνει στο mononews.gr ο εργατολόγος δικηγόρος Γιάννης Καρούζος, οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή, έως 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31-05-2020.

Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις δεν έχουν την ευχέρεια να αναστείλουν τις συμβάσεις νέων εργαζομένων, τους οποίους δεν είχαν αναστείλει όταν είχαν τη δυνατότητα προς τούτο. Αντίθετα, τους καταλείπεται μόνο το δικαίωμα να παρατείνουν  τις ήδη ανασταλείσες συμβάσεις. Η παράταση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει σε διάρκεια την 31η Μαΐου.

Για το λόγο αυτό, επισημαίνει ότι πρόκειται για μια παράταση «a la carte», δηλαδή για μια παράταση που δεν έχει συγκεκριμένη και de facto χρονική διάρκεια για όλους τους εργαζόμενους. Προϋπόθεση για την παράταση της αναστολής, είναι ο εργοδότης να τηρήσει τον αριθμητικό περιορισμό του ποσοστού έως και 60% των εργαζομένων του. Αναλυτικά, ο εργοδότης δεν μπορεί να παρατείνει την αναστολή για το σύνολο των εργαζομένων, που είχε αναστείλει, αλλά για ένα ποσοστό εργαζομένων που δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% αυτών. Στο υποθετικό παράδειγμα λοιπόν, μιας επιχείρησης, η οποία είχε θέσει σε αναστολή 10 εργαζόμενους, δύναται να παρατείνει την αναστολή για έως 6 εργαζόμενους. Αν η επιχείρηση, επιλέξει να ξεπεράσει το ποσοστό του 60%, παρατείνοντας την αναστολή πχ και των 10 εργαζόμενων, θα επιβαρύνεται να καταβάλλει η ίδια αποδοχές για τους παραπάνω εργαζόμενους. Υπογραμμίζεται ότι το μέτρο της παράτασης επιφέρει δύο δεσμεύσεις για τους εργοδότες που θα το επιλέξουν : α) την απαγόρευση απολύσεων και μείωσης του προσωπικού έως της 31-05-2020, και β)  τη διατήρηση των θέσεων εργασίας με τις ίδιες μορφές συμβάσεων εργασίας.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει προσωρινά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με απόφαση κρατικής αρχής, εφόσον παραμένουν κλειστές και για τον μήνα Μάιο, τότε, η αναστολή των εργαζομένων τους θα παρατείνεται για το μήνα αυτό.

Επιπλέον, αναφορικά με την ανάκληση της αναστολής, διευκρινίστηκε ότι, οι επιχειρήσεις που είναι σοβαρά πληττόμενες ή έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με απόφαση κρατικής αρχής, δύναται να ανακαλέσουν την αναστολή των συμβάσεων ορισμένων εργαζομένων τους, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες, κατεπείγουσες, ανελαστικές και μη αναβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησης.

Τονίζεται ότι ο εργοδότης για το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, κατά το οποίο ο εργαζόμενος θα επανέλθει έκτακτα στην εργασία του, θα επιβαρυνθεί με την καταβολή των αποδοχών του.

Η ανάκληση της αναστολής οφείλει να δηλωθεί σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ Εργάνη, να αιτιολογηθεί και πάντως, να δηλωθεί πριν την παροχή εργασίας και εφαρμογή του μέτρου. Υπογραμμίζεται ότι με παλαιότερη εγκύκλιο, διευκρινίστηκε ότι, η αναστολή για αυτές τις περιπτώσεις, θα παραταθεί για χρονικό διάστημα ισόχρονο με εκείνο της ανάκλησης. Έτσι επί παραδείγματι, αν ανακαλέσεις έναν εργαζόμενο για 3 ημέρες, η αναστολή του θα παραταθεί για επιπλέον 3 ημέρες.

Ακόμη καταργείται η αναστολή υπό προϋποθέσεις. Ειδικά, επιχειρήσεις – εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα κατάργησης της αναστολής και μόνιμης επαναφοράς των εργαζομένων τους σύμφωνα με δύο κριτήρια: α) να καταργηθεί η αναστολή για ποσοστό τουλάχιστον 40% επί των εργαζομένων που βρίσκονταν σε αναστολή, β) να έχει διαρκέσει η αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τουλάχιστον 15 ημέρες.

ΠΗΓΗ: mononews.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: Αργυρώ Μαυρούλη