ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
September 11, 2018
Share

Υποβιβασμός νοείται η ανάθεση κατώτερων καθηκόντων (άμεσος υποβιβασμός)

καθώς και η αφαίρεση αρμοδιοτήτων ή η τοποθέτηση άλλου υπαλλήλου, κατώτερου, ως προϊσταμένου (έμμεσος υποβιβασμός) με αποτέλεσμα τη βλαπτική μεταβολή του εργαζόμενου. Η αλλαγή θέσεις δεν συνιστά μεταβολή έστω και αν η άλλη θέση έχει περισσότερη δουλειά. Γενικά βλαπτική μεταβολή είναι κάθε δυσμενής υπηρεσιακή μεταχείριση. Δεν είναι απαραίτητο να προκαλείται μόνο υλική ζημία αλλά και όταν έχει για συνέπεια την ηθική μείωση του εργαζομένου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο μισθωτός έχει δικαίωμα για υπηρεσιακή και μισθολογική αποκατάσταση.