ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Share

Μόνη η καθυστέρηση από τον εργοδότη να καταβάλλει τις αποδοχές

που οφείλει στον μισθωτό του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση, όμως, όπου η μη πληρωμή των αποδοχών είναι αδικαιολόγητη, δηλαδή όταν αυτή προέρχεται από κακοτροπία του εργοδότη ή γίνεται δολίως από αυτόν, με σκοπό να εξαναγκαστεί ο μισθωτός να αποχωρήσει από την εργασία του χωρίς να λάβει αποζημίωση απόλυσης, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι πρόκειται για μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας, οπότε δικαιούται ο μισθωτός να θεωρήσει την υπερημερία του εργοδότη ως καταγγελία της σύμβασής του εκ μέρους του εργοδότη και να αποχωρήσει από την εργασία, αξιώνοντας ταυτόχρονα τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης του.