ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Share

Αν ο εργαζόμενος εμποδίζεται να προσφέρει την εργασία του

για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του, παρόλο που αναστέλλεται η δική του υποχρέωση για παροχή εργασίας, συνεχίζεται ωστόσο η υποχρέωση του εργοδότη για το μισθό.