ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Share

Ο μισθωτός μετά τη καταγγελία της σύμβασης και εφόσον η καταγγελία γίνει με προθεσμία,

έχει δικαίωμα να απαιτήσει να του δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για να βρει άλλη εργασία. Η έκταση της άδειας αυτής δεν προσδιορίζεται από το νόμο.