ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
May 12, 2020
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ
May 13, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Αλλαγές στις μέχρι σήμερα έκτακτες συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις έφερε η από 1/5/2020 ΠΝΠ. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας, μόνο για ποσοστό έως και 60% των εργαζομένων που ήδη βρίσκονται σε αναστολή. Η επιλογή του μέτρου της παράτασης της αναστολής, με ορισμένες προϋποθέσεις, δεσμεύει την επιχείρηση να μην προβεί σε απολύσεις έως την 31-05-2020, διατηρώντας τις ίδιες θέσεις εργασίας, με το ίδιο είδος συμβάσεων. Την ίδια υποχρέωση διατηρεί και 45 ημέρες μετά τη λήξη της παράτασης της αναστολής.

Επισημαίνεται εδώ, ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να μεταβάλλει τους όρους εργασίας (π.χ. επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης, μεταβολή σύμβασης από πλήρους σε μερικής απασχόλησης, τοποθέτηση σε καθεστώς προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας) για όσους εργαζόμενους επιστρέφουν στα καθήκοντά τους από το καθεστώς αναστολής σύμβασης, ούτε δύναται να τους απολύσει για διάστημα 45 ημερών μετά την ολοκλήρωση της αναστολής. Κατά την επάνοδο του εργαζομένου δηλαδή και για 45 ημέρες, ο εργοδότης δεσμεύεται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων και με τους ίδιους όρους εργασίας, όπως εκείνοι ίσχυαν στις 21-03-2020.

Εντούτοις, το προσωπικό για το οποίο δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εκ περιτροπής εργασίας ακόμη και με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ, υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής ανάκλησης της αναστολής. Με το μέτρο αυτό, οι επιχειρήσεις που είναι σοβαρά πληττόμενες ή έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με απόφαση κρατικής αρχής, δύναται να ανακαλέσουν την αναστολή των συμβάσεων ορισμένων εργαζομένων τους, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες, κατεπείγουσες, ανελαστικές και μη αναβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησης. Τονίζεται ότι ο εργοδότης για το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, κατά το οποίο ο εργαζόμενος θα επανέλθει έκτακτα στην εργασία του, θα επιβαρυνθεί με την καταβολή των αποδοχών του.

Επιπλέον, προβλέφθηκε η κατάργηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση, εφόσον επιθυμεί να καταργήσει την αναστολή, θα πρέπει να επαναφέρει τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή, και εφόσον εκείνη έχει διαρκέσει για τουλάχιστον 15 ημέρες.

Περαιτέρω, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου εργασίας του προσωπικού σε συνάρτηση με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης βάσει της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, χωρίς να παραβιάζει τα εκ του νόμου τιθέμενα όρια υπερεργασίας και υπερωρίας, ούτε να μονομερώς να μεταβάλλει το είδος της σύμβασης των εργαζομένων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, η παροχή καθηκόντων των εργαζομένων με τηλεργασία, κατόπιν της επανόδου τους από την αναστολή, αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα. Ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να θέσει σε καθεστώς τηλεργασίας τον εργαζόμενο, χωρίς ωστόσο να του επιβάλλει υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου και να προβαίνει σε εν γένει καταχρηστικές συμπεριφορές.