ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
November 26, 2019
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ. ΚΕΡΔΙΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 41.556 ΕΥΡΩ!
November 27, 2019
Share

Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου,

θεωρείται έγκυρη μόνον εφόσον γίνει εγγράφως και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης.

Περαιτέρω, η καταβολή της αποζημίωσης πρέπει να είναι πραγματική και δεν αρκεί η απλή προσφορά της.

Σε περίπτωση δε αρνήσεως του μισθωτού να την εισπράξει, ο εργοδότης οφείλει να προβεί στη δημόσια κατάθεσή της (δηλαδή στην κατάθεση της στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), μέσα σε εύλογο χρόνο από την ατελέσφορη προσφορά, ώστε να αποτραπεί η ακυρότητα της καταγγελίας της συμβάσεως που έχει λάβει χώρα.