ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Δεν είναι καταχρηστική, και άρα άκυρη,

η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη εκ μόνου του λόγου ότι αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας του εργαζομένου, διότι δεν απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, στον εργοδότη, να απολύσει τον μισθωτό κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής του άδειας.