ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΟΛΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΣΘΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΟΛΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΣΘΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση που λάβει χώρα απόλυση εργαζομένου

χωρίς καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, η απόλυση είναι άκυρη. Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, η ακυρότητα της απόλυσης είναι σχετική υπέρ του εργαζομένου, υπό την έννοια ότι αυτήν δικαιούται να επικαλεστεί μόνον ο εργαζόμενος, υπέρ του οποίου έχει ταχθεί, και ο οποίος έχει εκλεκτικό δικαίωμα α) είτε να παραιτηθεί ρητώς ή σιωπηρώς από το δικαίωμα προσβολής του κύρους της καταγγελίας, να τη θεωρήσει έγκυρη, και να αξιώσει την καταβολή προς αυτόν της νόμιμης αποζημίωσης εντός 6μηνης αποσβεστικής προθεσμίας, β) είτε να προσβάλλει την απόλυση σαν άκυρη, μέσα στην 3μηνη προθεσμία και να αξιώσει την πληρωμή προς αυτόν μισθών υπερημερίας.