ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;
September 11, 2018
H ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
September 11, 2018
Share

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος αναλύει τα δικαιώματα των εργαζομένων

σε περίπτωση που υποστούν βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας από την πλευρά του εργοδότη. Παρακολουθήστε παρακάτω το σχετικό video.