Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ;

“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
May 29, 2020
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
May 29, 2020
Share

Ως προς το θέμα των απολύσεων πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ δύο περιπτώσεων:

  1. Οι επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με κρατική εντολή δε μπορούν να προβούν σε απολύσεις του προσωπικού τους για όσο χρόνο δε λειτουργούν και παραμένουν κλειστές. Αν, παρόλ’ αυτά, προβούν σε απολύσεις, αυτές θα είναι άκυρες. Επομένως, αν με άδεια της αρχής αρθεί η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, ασχέτως του αν αυτές πράγματι θα επαναλειτουργήσουν ή αν θα επιλέξουν να μην το κάνουν, θα μπορούν να προβούν σε απολύσεις. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι οι απολύσεις αυτές, ναι μεν θα είναι κατ’ αρχήν έγκυρες, πλην όμως, αν πραγματοποιηθούν, οι επιχειρήσεις θα εκπέσουν από τις φορολογικές (μέχρι 31.08.2020) και ασφαλιστικές (μέχρι 31.10.2020) ελαφρύνσεις που σχετίζονται με την παράταση της καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, ή της έκπτωσης, σε περίπτωση έγκαιρης αποπληρωμής.

Σύμφωνα με ερμηνευτική της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. εγκύκλιο, στην περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες επαναλειτουργήσουν και κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, τότε  πρώτον, απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία σύμβασης εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και πάντως μέχρι την 31η Μαΐου 2020· δεύτερον, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες από το χρόνο λήξης της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας (κατά την άποψή μας, οι 45 ημέρες υπολογίζονται από τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας του τελευταίου εργαζόμενου της επιχείρησης – εργοδότη, που τέθηκε στο καθεστώς αυτό (της αναστολής). Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν οι ανωτέρω επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις – εργοδότες δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και συνεπώς προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων τους, δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω ρυθμίσεις. Συνεπώς αυτές οι επιχειρήσεις – εργοδότες εμπίπτουν στις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

  1. Οι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις, που έχουν θέσει σε αναστολή ή σε παράταση αναστολής τις συμβάσεις των εργαζομένων τους, όμοια με ανωτέρω, αφενός απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία σύμβασης εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και πάντως μέχρι την 31η Μαΐου 2020, και αφετέρου υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες από το χρόνο λήξης της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση όμως που οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, τότε έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που είχαν κατά την 21η Μαρτίου 2020 για 45 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους. Κατά την άποψή μας, οι 45 ημέρες υπολογίζονται από τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας του τελευταίου εργαζόμενου της επιχείρησης – εργοδότη, που τέθηκε στο καθεστώς αυτό (της αναστολής).

Τέλος, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η απαγόρευση απόλυσης εντός των προαναφερθέντων διαστημάτων καταλαμβάνει και τις καταγγελίες με προειδοποίηση. Δηλαδή, εντός του χρόνου αυτού η επιχείρηση δε μπορεί να απολύσει εγκύρως ούτε με προειδοποίηση εργαζόμενό της. Άρα θα πρέπει να περιμένει τη λήξη της περιόδου αυτής και μετά να προβεί σε καταγγελία σύμβασης ή συμβάσεων εργασίας, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Δικηγόρος Εργατολόγος