ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ;
May 29, 2020
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
May 30, 2020
Share

Με Κ.Υ.Α., που δημοσιεύθηκε στις 10.05.2020, παρατάθηκε και για το μήνα Μάιο 2020 η αναστολή των συμβάσεων εργασίας

των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ανεστάλη και για το μήνα αυτό (Μάιο) η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής.

Παράλληλα, διευκρινίσθηκε ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί στο  καθεστώς αυτό, μέχρι του ποσοστού του 60% αυτών. Η παράταση αφορά το μέγιστο διάστημα των τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες μπορούν να δηλώσουν την παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 31η Μαΐου και μέχρι το ποσοστό του 60% των αναστολών των συμβάσεων εργασίας, που είχαν δηλώσει για τον μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο.

Σύμφωνα με προφορικές εξαγγελίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Βρούτση, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θα επεκταθεί και πέραν του Μαΐου, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Έτσι, για την μήνα Ιούνιο εξαγγέλθηκε ότι θα παραταθεί η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας εντολής αλλά και για τις επιχειρήσεις, που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, που πλήττονται. Οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα δικαιούνται αφενός αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής (17,80 ευρώ την ημέρα), και αφετέρου πλήρους κάλυψης από το κράτος των ασφαλιστικών τους εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού. Επισημαίνεται ότι το μήνα Ιούνιο παύει να ισχύει η δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις.

Ομοίως, για τον μήνα Ιούλιο εξαγγέλθηκε ότι θα παραταθεί η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις, που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, που πλήττονται, εξαιρέθηκε δε ο κλάδος της εστίασης. Οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα δικαιούνται, όπως και για το μήνα Ιούνιο, αφενός αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής (17,80 ευρώ την ημέρα), και αφετέρου πλήρους κάλυψης από το κράτος των ασφαλιστικών τους εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού.

Δικηγόρος Εργατολόγος