ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;
September 11, 2018
H ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
September 11, 2018
Share

Εξαιρέσιμη αργία συνιστά εκ του νόμου μόνον η 25η Δεκεμβρίου

(πρώτη ημέρα των Χριστουγέννων). Αυτό σημαίνει ότι, για την εν λόγω ημέρα ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το ημερομίσθιο στον εργαζόμενο του, χωρίς ο τελευταίος να εργαστεί, σε περίπτωση δε που αυτός εργαστεί, ο εργοδότης υποχρεούται να του καταβάλει την προσαύξηση του 75% (μαζί με το ημερομίσθιο). Πέραν από την ανωτέρω εξαιρέσιμη εορτή, προβλέπονται και άλλες ημέρες εορτών που δεν θεωρούνται όμως αργίες, όπως η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Πρωτοχρονιά και η ημέρα των Θεοφανείων. Οι εν λόγω ημέρες θεωρούνται εργάσιμες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να είναι νόμιμη η απασχόλησή τους τις ημέρες αυτές, χωρίς να τους οφείλεται πρόσθετη αμοιβή. Ωστόσο, σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά πάγια τακτική παρέμεινε κλειστή τις ανωτέρω ημέρες κατά τα προηγούμενα έτη, και κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει, τότε σε όσους από τους μισθωτούς εργαστούν δεν οφείλεται η προσαύξηση 75%, αλλά αυτοί δικαιούνται να λάβουν α) οι μεν ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, β) οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, εκτός από το μισθό τους και πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.