ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;
September 11, 2018
H ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
September 11, 2018
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;
September 11, 2018
H ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το νόμο, στο εκτός έδρας αποστελλόμενο προσκαίρως για εργασία

υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων των επιχειρήσεων και εργασιών, καταβάλλεται εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα και πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, ίση προς το εκάστοτε νόμιμο ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του εκάστοτε νομίμου μισθού για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό.