ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης αν αντιμετωπίζει περιορισμό της δραστηριότητάς της επιχείρησής του

μπορεί μονομερώς (χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου) να επιβάλει εκ περιτροπής εργασία μόνον στο σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση ή σε τμήμα αυτής. Τούτο διότι, το μέτρο αυτό έχει συλλογικές διαστάσεις, επιβάλλεται μόνον ως σύστημα διανομής της διαθέσιμης εργασίας μεταξύ των υπεράριθμων πλέον εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση ή σε τμήμα αυτής. Συνεπώς, η επιβολή εκ περιτροπής εργασίας σε μερικούς μόνον εργαζομένους της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής είναι παράνομη, και συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, την οποία ο εργαζόμενος δικαιούται να θεωρήσει ως καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του, αξιώνοντας κατ’επέκταση την αποζημίωση απόλυσης.