ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το νόμο, ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει τον μισθό που οφείλει

με οποιαδήποτε δική του απαίτηση κατά του εργαζομένου, κατά το μέτρο που ο μισθός είναι απολύτως αναγκαίος για τη διαβίωση του μισθωτού και της οικογένειάς του. Εξαίρεση, ωστόσο, εισάγεται στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος προξένησε με δόλο ζημία κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, οπότε και επιτρέπεται ο συμψηφισμός του οφειλόμενου μισθού με την απαίτηση που έχει ο εργοδότης έναντι του εργαζομένου για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας.