ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Όταν ο εργαζόμενος συμφωνεί εθελούσια έξοδό του με τον εργοδότη

και γίνεται μεν καταγγελία της σύμβασής του από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος, όμως, έχει συμφωνήσει να λάβει πολύ μεγαλύτερη από τη νόμιμη αποζημίωση, δηλ. διπλή ή και μεγαλύτερη, ο ΟΑΕΔ θεωρεί – με βάση 2 εγκυκλίους του ετών 2012 και 2013- την καταγγελία αυτή σαν εκούσια (οικειοθελή αποχώρηση) και δεν επιχορηγεί τον άνεργο. Ακόμα κι αν ο εργαζόμενος επικαλεστεί ότι άλλοι συνάδελφοί του έλαβαν το επίδομα παρότι εξήλθαν με τον ίδιο τρόπο από την εργασιακή σχέση, ο ΟΑΕΔ μπορεί να αρνηθεί το επίδομα βάσει του αξιώματος «δεν υπάρχει ισότητα στην παρανομία». Γι’αυτό εφιστάται η σχετική προσοχή στους εργαζομένους όταν θέλουν να υπαχθούν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.