ΧΩΡΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΟΙ 3 ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
ΟΙ 3 ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Τόσο η εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,

όσο και η εκ μέρους του μισθωτού δήλωση για οικειοθελή του αποχώρηση (παραίτηση) από την εργασία δεν παράγει καμία ενέργεια, αν πριν αυτή περιέλθει σε εκείνον που απευθύνεται ή συγχρόνως, γίνει ανάκληση αυτής. Αυτό σημαίνει ότι, αφής στιγμής περιέλθει η δήλωση του ενός μέρους για καταγγελία της εργασιακής σύμβασης στο άλλο, τυχόν ανάκληση αυτής δεν έχει καμία ενέργεια.