ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ;

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
September 11, 2018
Share

Η μετάθεση συνδικαλιστικού στελέχους που είναι μέλος της διοίκησης σωματείου

δεν επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Σε περίπτωση άρνησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ειδική Επιτροπή του άρθρου 15 Ν. 1264/1982 που αποφασίζει για την αναγκαιότητα της μετάθεσης.