ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3846/2010

βασικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης είναι, αφενός η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, αφετέρου η γνωστοποίηση της συμφωνίας αυτής στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της. Σε περίπτωση όπου ελλείπει κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές του νόμου, τότε τεκμαίρεται η ύπαρξη σχέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ήτοι θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί απασχόληση για πλήρες ωράριο και για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, οπότε ο μισθωτός έχει αξίωση να λάβει ολόκληρο το νόμιμο ή συμφωνημένο μισθό (ή ημερομίσθιο). Σύμφωνα δε με την πάγια νομολογία των δικαστηρίων, το εν λόγω τεκμήριο είναι μαχητό, ήτοι καταρρίπτεται μόνον εάν ο μαχόμενος κατά του τεκμηρίου κατορθώσει να δημιουργήσει πλήρη δικανική πεποίθηση περί του ότι η σύμβαση αφορούσε πράγματι μερική και όχι πλήρη απασχόληση.