ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Aναφορικά με την απασχόληση ανηλίκων, ήτοι όσων δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

σχετικά προβλέπουν τα άρθρα 50-67 Ν. 3850/2010. Σύμφωνα με αυτά, ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, με εξαίρεση την περίπτωση όπου οι ανήλικοι αυτοί απασχολούνται σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογραφικές λήψεις, ή χρησιμοποιούνται ως μοντέλα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να μην βλάπτεται η σωματική και η ψυχική υγεία του ανηλίκου όσο και η ηθική του, και να έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Περαιτέρω, οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν τη ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ανήλικος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με «Βιβλιάριο Εργασίας», ειδικά για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών. Το βιβλιάριο εργασίας χορηγεί, εκδίδει και ανανεώνει η αρμόδια τοπική Επιθεώρηση Εργασίας. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου είναι κατά τα ανωτέρω επιτρεπτή η απασχόληση ανηλίκων, ο νόμος θέτει ανώτατα χρονικά όρια εργασίας αυτών. Σημειωτέον ότι, ο νόμος δεν έχει εφαρμογή για περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές εργασίες που αφορούν τις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες, και με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τέλος, για την περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του εργοδότη των προϋποθέσεων νόμιμης απασχόλησης ανηλίκων προβλέπονται ποινικές κυρώσεις.