ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως εργατικό ατύχημα θεωρείται

το βίαιο συμβάν που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή, συνεπεία του οποίου επέρχεται βλάβη στην υγεία ή απώλεια της ζωής του μισθωτού. Από το εργατικό ατύχημα διαφοροποιείται η επαγγελματική ασθένεια, με την οποία νοείται η νοσηρή κατάσταση που δημιουργείται στον οργανισμό από τη βλαβερή επίδραση της εργασίας του μισθωτού, όπως είναι λ.χ. η οξεία ή χρόνια δηλητηρίαση από άνθρακα, μόλυβδο κλπ. Πάντως, η επαγγελματική ασθένεια εξομοιώνεται ως προς το εργατικό ατύχημα αναφορικά με τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που γεννώνται ένεκα αυτών στο πρόσωπο του εργαζομένου.