ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως εργατικό ατύχημα θεωρείται

το βίαιο συμβάν που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή, συνεπεία του οποίου επέρχεται βλάβη στην υγεία ή απώλεια της ζωής του μισθωτού. Από το εργατικό ατύχημα διαφοροποιείται η επαγγελματική ασθένεια, με την οποία νοείται η νοσηρή κατάσταση που δημιουργείται στον οργανισμό από τη βλαβερή επίδραση της εργασίας του μισθωτού, όπως είναι λ.χ. η οξεία ή χρόνια δηλητηρίαση από άνθρακα, μόλυβδο κλπ. Πάντως, η επαγγελματική ασθένεια εξομοιώνεται ως προς το εργατικό ατύχημα αναφορικά με τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που γεννώνται ένεκα αυτών στο πρόσωπο του εργαζομένου.