ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ;

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με άρθρο 18 Ν. 1082/1980, οι πληρωμές μισθών και ημερομισθίων

οφείλουν να γίνονται με έκδοση αποδείξεων πληρωμής μισθού ή ημερομισθίου (εκκαθαριστικού σημειώματος), το οποίο να περιέχει ακριβή ανάλυση της μισθοδοσίας (δηλ. βασικός μισθός συν επιδόματα συν τακτικές παροχές, μείον κρατήσεις). Έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι, εάν η απόδειξη ή το εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναγράφει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω στοιχεία, θεωρείται αόριστη και ακατάλληλη ως εξοφλητική απόδειξη, δεν λαμβάνεται μάλιστα υπ’ όψιν από τις δικαστικές αρχές. Τυχόν δε άρνηση του εργοδότη να χορηγήσει αποδείξεις πληρωμής μισθού (εκκαθαριστικό σημείωμα) θεωρείται αξιόποινη πράξη και επισύρει τις ανάλογες κυρώσεις.