ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΠΟΥΛΗΣΕ” ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
April 9, 2019
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΤΩΝ
April 11, 2019
Share

Η εργασία και το εργασιακό περιβάλλον είναι σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς μας.

Η παραμονή μας στην εργασία, η αποτελεσματικότητά μας, ακόμη και η υγεία μας εξαρτώνται και από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στο εργασιακό μας περιβάλλον. Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων εξασφαλίζονται με μέτρα προστασίας, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από όλους.

Οι φυσικοί παράγοντες οι οποίοι υφίστανται στον χώρο εργασίας παίζουν  καθοριστικό ρόλο, αφού προδιαθέτουν τους εργαζοµένους την µέγιστη ή κάκιστη απόδοσή τους. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά  τις συνθήκες φωτισμού και εξαερισμού  στον εργασιακό   χώρο, τη θερµοκρασία που πρέπει διατηρείται στον χώρο, την ηχορύπανση. Η θερµότητα, ο ακατάλληλος φωτισµός και ο θόρυβος δεν προκαλούν µόνο ενόχληση, αλλά επηρεάζουν και την ασφάλεια, την υγιεινή και την απόδοση των εργαζοµένων στην εργασία. ∆υστυχώς όµως παρ’ όλο που αυτές οι συνθήκες δηµιουργούν πρόβληµα στις αισθήσεις, στην όραση και την ακοή, συχνά δεν λαµβάνονται υπόψη από τους αρµόδιους. H ποιότητα του αέρα των χώρων εργασίας είναι από τους κυριότερους ενόχους για πρόκληση ή επιδείνωση αναπνευστικών, αλλεργικών και μολυσματικών παθήσεων.

Η θερµοκρασία των εργασιακών χώρων πρέπει να είναι ανεκτή από τους εργαζόµενους

και ανάλογη µε την σωµατική προσπάθεια που καταβάλλουν κατά την εργασία τους. Η θερµοκρασία των χώρων ανάπαυσης, υγιεινής, παροχής πρώτων βοηθειών  πρέπει να είναι κατάλληλη για τους χώρους αυτούς. Η ανανέωση του αέρα πρέπει να γίνεται µε συστήµατα εξαερισµού ή κλιµατισµού, των οποίων η λειτουργία να είναι προσαρµοσµένη µε τους εργασιακούς χώρους. Τα μικρόβια στον επαγγελματικό χώρο μεταδίδονται εύκολα και τα συστήματα κλιματισμού που δεν συντηρούνται ικανοποιητικά ευνοούν τη διάδοσή τους. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από δυνατούς θορύβους, δηλαδή η ηχορύπανση είναι αιτία πολλών προβλημάτων στους εργαζόμενους. Η έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο κατά και µεγάλο χρονικό διάστηµα, θα οδηγήσει σε απώλεια ακοής. Η προστασία της ακοής των εργαζοµένων είναι εξαιρετικά σηµαντική. Αν και η απώλεια της ακοής µέσω γήρανσης ακολουθεί συνήθως ένα κανονικό µοτίβο, όταν οι εργαζόµενοι είναι εκτεθειµένοι σε υπερβολικό θόρυβο στο χώρο εργασίας, η απώλεια ακοής µπορεί να συµβεί πρόωρα. Επίσης µειώνεται η ικανότητα συγκέντρωσης, ενώ µπορεί οι εργαζόµενοι να παρουσιάσουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι εγκαταστάσεις φωτισµού στους εργασιακούς χώρους και διαδρόµους πρέπει να πληρούν τους όρους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. Ο σωστός και κατάλληλος φωτισµός αυξάνει την παραγωγικότητα, ενώ η εφαρµογή µόνο του άµεσου φωτισµού στον χώρο εργασίας, όπως το ατοµικό φώς στο γραφείο, είναι άβολο και δυσάρεστο για τους εργαζοµένους.

Ο σωστός καθαρισµός και η επιµέλεια του χώρου εργασίας αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο

για τη διατήρηση καλών συνθηκών. Συµβάλλουν στην πρόληψη των τραυµατισµών κατά την εργασία και των ασθενειών και συντελεί ουσιαστικά στις σωστές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Ο καθαρισµός είναι η εργασία συντήρησης του χώρου και συνεπώς καθήκον όλων γι’ αυτό ο σωστός καθαρισµός δεν είναι δυνατό, να επιτευχθεί χωρίς την θέληση και τη συµµετοχή όλων στο χώρο εργασίας. κίνδυνοι για την υγεία, από συσσώρευση σκόνης, απροστάτευτη επαφή µε χηµικά προϊόντα, έκθεση στους καπνούς από εξατµίσεις Οι αποθήκες των πρώτων υλών, των έτοιµων προϊόντων, των εργαλείων και του εξοπλισµού πρέπει να είναι αποµονωµένες. Είναι αναγκαία η ύπαρξη δοχείων για απορρίµµατα σε κατάλληλους χώρους. Όλες αυτές οι επιδράσεις µπορούν να δηµιουργήσουν δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία και τους κινδύνους, σε επίπεδο εργασίας.

Το εργασιακό περιβάλλον µπορεί να προξενεί ευχαρίστηση ή άγχος.

Η ασχήµια των χώρων και των αντικειµένων προκαλεί αποστροφή και δυσφορία. Στα φυσικά συµπτώµατα περιλαµβάνονται, οι κεφαλαλγίες, οι πόνοι στον αυχένα, στη δύσπνοια στην αύξηση ή µείωση βάρους, κολίτιδα, δυσπεψία και άσθμα. Η κακή εργονοµία των θέσεων εργασίας, των οργάνων και των µηχανών είναι πηγή ενοχλήσεων. Η έκθεση σε κινδύνους προκαλεί φόβους και ανασφάλεια που επηρεάζεται από τις συνθήκες εργασίας αλλά και η ψυχική υγεία. Οι διαταραχές περιλαμβάνουν κατάθλιψη, ευερεθιστικότητα, υπερβολικό θυμό, επιθετικότητα, σύνδρομο εργασιακής εξάντλησης και αυτοκτονία. Σε κάθε εργασιακό περιβάλλον απαιτείται μελέτη των παραγόντων, φυσικών και ψυχοκοινωνικών που είναι σε θέση να βλάπτουν την υγεία των εργαζομένων. Η συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων με τη βοήθεια του κράτους, μπορούν να βρουν λύσεις για βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων πρέπει είναι η υψίστη προτεραιότητα.

Αμπελά Στεφανία-Μαριέττα, Τεχνικός Ασφαλείας