ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΩ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ;

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
April 5, 2019
ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
April 8, 2019
Share

Ο προηγούμενος εργοδότης δύναται να αξιώσει χρηματική αποζημίωση

σύμφωνα με το νόμο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ωστόσο, δεν μπορεί να εξαναγκάσει τον υπάλληλο, που αποχώρησε, να επιστρέψει στην προηγούμενη επιχείρηση. Συνεπώς, είναι ορθότερο ο εργοδότης να διαφυλάττει ήδη από την πρόσληψη του εργαζομένου τα συμφέροντά του, με γραπτές συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη συμπεριφορά του εργαζομένου ως προς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.