ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΠΟΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης υποχρεούται να αποζημιώσει τον εργαζόμενο

για εργατικό ατύχημα που έχει λάβει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας και λόγω αυτής στο χώρο εργασίας. Όμως, η ασθένεια του εργαζομένου, η οποία προκλήθηκε από παράγοντες εξωτερικούς σε σχέση με το περιβάλλον εργασίας δε δικαιολογεί την αξίωση αποζημίωσης από τον εργοδότη. Επομένως, ο εργοδότης δεν ευθύνεται για προβλήματα υγείας που προϋπάρχουν της εργασίας ή δημιουργούνται αιτίες ανεξάρτητες από τις συνθήκες εργασίας.